بازار ماهی تیلاپیا شمال در اصفهان


بازار ماهی تیلاپیا شمال در اصفهان انواع این ماهی را به صورت فله و یا بسته بندی های زیبا در اوزان مشخص به مشتریان عرضه می دارد.
بازار ماهی تیلاپیا در اکثر شهر های ایران و از جمله اصفهان عرضه کننده این نوع ماهی می باشد. این ماهی بدون تیغ بوده که یکی از مزایای آن به شمار می رود.
مردمی که در نواحی دریا و مناطق شمالی زندگی می کنند، ماهی دریایی یکی از غذا های اصلی آنهاست. این ماده غذایی دارای اسید های چرب اشباع نشده می باشد که موجب هضم آسان و سبک بودن آن می شود.

همچنین مصرف ماهی سالمون شمال به صورت دو بار در هفته توسط پزشکان به همه افراد توصیه می شود.