توزیع ماهی سفید شمال در مراکز فروش


توزیع ماهی سفید شمال در مراکز فروش آن با رعایت نکات بهداشتی صورت می گیرد ماهی شیر سفید در این مراکز پاک شده و آماده مصرف می شوند.

توزیع ماهی سفید در زمان های خاصی از سال که صید آن صورت می گیرد، بیشتر است. این ماهی دارای طعم بسیار لذیذی می باشد.
این ماهی در شمال ایران صید می شود و هر ساله موجب کسب در آمد در این منطقه از ایران شده است.
عمده صیادان این ناحیه مردم محلی و بومی هستند که دریا وسیله رزق آنها را ایجاد نموده است.
یک روش پخت ماهی بخار پز کردن آن است که مناسب برای بیماران قلبی عروقی بوده و یک روش عالی برای طبخ این غذا می باشد، همچنین از ماهی آکواریومی نیز زیبایی خاصی دارند که افراد برای خرید آن اقدام می نمایند.