تولیدی ماهی زردک باکیفیت شمال


تولیدی ماهی زردک باکیفیت شمال ماهی ها را به طور عمده تولید می کند و پاسخگوی خوبی برای تامین نیاز بازار ها در شهر های مختلف ایران می باشد.

ماهی زردک نمونه ای دیگر از ماهی های دریای خزر می باشد که البته امروزه به دلیل شرایط نامطلوب زیست محیطی گونه آن ها رو به انقراض می باشد.

ماهی زردک که معروف به سس ماهی خزری می باشد دارای سر بزرگ و بدن کشیده که قسمت پشت بدن آن سبز رنگ است و یک توصیه برای افرادی که این ماهی را خریداری می کنند این است که باید خوب بپزد وگرنه موجب اسهالی می شود.

تولیدی های بسیاری در شهر های شمالی ایران وجود دارد که ماهی زردک باکیفیت تولید می کنند.