صادرات ماهی شمال خوشمزه قزل


صادرات ماهی شمال خوشمزه قزل به بازار های خارجی از طریق شرکت های بازرگانی و گمرک اعمال می گردد و سود های کلانی را به همراه دارد.
ماهی شمال قزل ماهی بسیار عالی است که دارای جثه ای نسبتا کوچک با پوست خالدار می باشد و خوب است که بیان کنیم که ماهی قزل با خال قرمز بهتر از ماهی قزل با خال سیاه است.

ماهی شمال خوشمزه قزل در میان انواع مختلف ماهی های شمال بیشترین امگا 3 را دارا می باشد که این امر خود یک حسن عالی و بی نظیر محسوب می شود.
ماهی قزل آلا با کیفیت عالی که دارد بیشتر به منظور صادرات وارد بازار ها می گردد و به چرخه اقتصادی کشورمان کمک شایانی می کند.