فروشنده ماهی کولی شمال قیمت مناسب


فروشنده ماهی کولی شمال قیمت مناسب ماهی ها را به صورت بهداشتی و تمیز وارد بازار ها می کند تا میزان فروش خود را افزایش دهد.
ماهی کولی شمال را از نظر ظاهری بررسی می کنیم و باید بگوییم که این ماهی ماهی کوچک با فلس های نقره ای ریز است و در نمونه های مختلف در بازار وجود دارد که نوع اصلی آن کاس کولن می باشد.
ماهی کولی از نمونه ماهی های لذیذ شمال ایران است که در بازار ها به شیوه های مختلفی مورد داد و ستد قرار می گیرد و یکی از این روش ها روش سنتی است.
فروشنده ماهی کولی شمال ماهی ها را با قیمت مناسب از نمایندگی های فروش خریداری می کند.