قیمت ماهی حلوا شمال در بازار


قیمت ماهی حلوا سیاه شمال در بازار بر اساس پارامتر های مختلفی تعیین می گردد و معمولا صیادان بر اساس نوع و اندازه ماهی آن ها را تعیین قیمت می کنند.
ماهی هایی که صیادان از دریای شمال صید می کنند در انواع و اقسام مختلفی است که نمونه معروف آن ها ماهی حلوا می باشد.

ماهی حلوا شمال در نمونه های ماهی حلوا سفید و ماهی حلوا سیاه می باشد که غالبا ماهی حلوا سفید مرغوب تر و پر فروش تر می باشد زیرا نسبت به نمونه های سیاه نرمتر می باشد.

قیمت ماهی حلوا شمال در بازار های ایرانی متفاوت می باشد و دلیل این تنوع بر می گردد به نوع و اندازه ماهی حلوا که در بازار های شهری و اینترنتی به فروش گذاشته می شود.