ماهی خاویار شمال جهت صادرات


ماهی خاویار شمال جهت صادرات غالبا به طور عمده تولید می شود و دلیل این امر بالا بودن میزان تقاضا برای این ماهی توسط مشتریان خارجی می باشد.

ماهی سالمون شمال از جمله ماهی های کم نظیر است که از گروه تاس ماهیان معرفی شده است و این ماهی را می توان در بازار ها در نمونه ارگانیک نیز یافت کرد که بدون هیچ گونه سم و آفت کشی پزورش یافته است.

ماهی خاویار شمال را اکثر پزشکان برای درمان افسردگی، بیماری های قلبی عروقی و پیشگیری از سرطان توصیه می کنند و به همین سبب این ماهی با قیکت گرانی روانه بازار ها می شود.

ماهی دریایی به خاطر قیمت بالا زیاد در داخل کشور به مصرف نمی رسد و بیشتر جهت صادرات ارائه می گردد.