ماهی دودی شمال در بازار تهران


ماهی سالمون شمال در بازار تهران دارای جایگاه ویژه ای می باشد و مشتریان تهرانی می توانند با مراجعه به فروشگاه ها ماهی را تهیه کنند.

ماهی دودی همان طور که مستحضر هستید با دود دادن ماهی ها به دست می آید و غالبا برای جلوگیری از فاسد شدن و کمبود یخچال و محیط سرد از این روش استفاده می کنند.
ماهی دودی شمال در بازار های مختلف با قیمت متفاوتی ارائه می گردد و مشتریان بر اساس وضعیت اقتصادی خود می توانند این ماهی ها را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.

ماهی دریایی در شهر های دور و نزدیک ایران مورد داد و ستد قرار می گیرد و یکی از این شهر ها شهر تهران است که دارای بازار فروش عالی می باشد.