ماهی پرورشی شمال در مراکز فروش


ماهی پرورشی شمال در مراکز فروش بیشتر به صورت عمده معامله می شود تا فروشندگان فروشگاه ها بتوانند این ماهی ها را به راحتی تهیه نمایند.

ماهی شیر سفید را اگر بخواهیم با ماهی دریایی شمال مقایسه کنیم باید بگوییم که ماهی پرورشی شمال از نظر مرغوبیت یک درجه پایین تر از ماهی دریایی شمال می باشد.

ماهی پرورشی شمال همان طور که از نامش مشخص است تحت شرایط انسانی و مصنوعی پرورش داده می شود.
ماهی پرورشی شمال در بازار ها در مکان های مختلفی ارائه می گردد و نمونه ای از این موارد مراکز فروش فعال در شهر های کوچک و بزرگ ایران می باشد، همچنین سبب شده ماهی آکواریومی در دسترس مشتریان قرار بگیرد.