مرکز ماهی خوشمزه شمال ارزان قیمت


مرکز ماهی خوشمزه شمال ارزان قیمت در کنار عرضه این محصولات خدماتی مانند تمیز کردن و پاک کردن ماهی را نیز انجام می دهد.
مرکز ماهی شیر سفید ، دارای انواع ماهی های صید شده از سواحل شمالی می باشد. آزاد، ازون برون یا ماهی خاویاری، کپور، سفید، قزل آلا، سوف، و سیم نام چندین نوع از ماهیان دریای خزر می باشد.

هر کدام از این ماهی ها در فصول مشخصی از سال صید می شوند و برخی از آنها بسیار ارزان قیمت می باشند. صیادان به امید صید قابل توجه ماهی در این فصول تور های خود را به آب انداخته و منتظر دریافت رحمت الهی می شوند.
صید ماهی هر ساله وسیله درآمد بسیاری از خانوار ها را فراهم نموده است وافراد می توانند برای خرید ماهی آکواریومی نیز به این سایت مراجعه نمایند.