مرکز ماهی شمال صادراتی ایران


مرکز ماهی شمال صادراتی ایران در سراسر کشور ما وجود دارد و سعی بر این دارد که مرغوب ترین نوع ماهی ها را بر اساس لیست قیمتی موجود به فروش بگذارد. ماهی شمال ماهی است که با دستان توانمند صیادان ایرانی صید می شود و این ماهی ها بر اساس مشخصه ها و شکل ظاهری که دارند نامگذاری می شوند.

ماهی شمال مانند ماهی قزل آلا علاوه بر این که در داخل کشور ما دارای طرفداران زیادی است بازار کشور های خارجی چون کشور روسیه را با خود همگام کرده است. ماهی شمال صادراتی ایران در مکان های مختلفی به فروش گذاشته می شود و یکی از این موارد مراکزی است که به فعالیت های خود در بیشتر شهر های شمال ایران ادامه می دهد.